Over

De Stichting Huisvesting Maastrichtse Verkennersband is opgericht met als doestelling het realiseren en onderhouden van een clubgebouw voor de Maastrichtse Verkennersband. Een eigen huis heeft altijd aan de basis van grote successen van dit korps gestaan.  De stichting zorgt dus direct voor een verzekerde toekomst van de show- and marchingband.

Bestuur (onbezoldigd)

Mattie Garnier – Voorzitter
Paul Linthuis – Secretaris
Joeri Bergers – Penningmeester
Mario Verhoeven – 2de penningmeester
Henk Grijmans – Bestuurslid

Vaste onbezoldigde medewerkers

Pie Coenen
Jo Duchateau
Maurice Garnier
Gaston Garnier
Didier Garnier
Martin Garnier

Hiernaast kunnen we rekenen op een hele lading leden en ouders die met regelmaat helpen met allerlei klussen.