Het plan

Deze pagina bevat beneden aan het plan zoals gepresenteerd op 7 november 2015. In de tussentijd zijn de plannen bijgesteld, zoals dat bij ieder bouwproject wel gebeurt.

De plannen anno 2018

Inmiddels zijn de plannen tussendoor gewijzigd. De fasen zijn anders van inhoud geworden, maar is inmiddels wel afgerond. We zijn nu gestart met fase 2.

Uit te voeren fasen:

Fase 2 (2018)

 • Realisatie repetitiezaal en indeling omliggende ruimtes
 • Afwerking uniformenruimte
 • Realisatie 1ste toilettengroep

Fase 3 (2018/2019)

 • Realisatie overige lesruimtes en tweede toilettengroep
 • Realisatie keuken

Fase 4 (2019/2020)

 • Afwerking en verfraaiing gebouw
 • Focus op inrichting en details
Let op: de bovengenoemde tijdsplanning is afhankelijk van onze financiële middelen, als u ons kunt steunen, betekent dit dat wij fasen eerder op kunnen leveren :).

Afgeronde fasen:

Fase 1

 • Verwijdering 200 ton afval
 • Verwijdering groen en begaanbaar maken gebouw
 • Pand dicht maken voor ongewenste bezoekers
 • Reparatie gevels
 • Reparatie daken
 • Verwijdering roetschade en strippen afgebrande compartimenten
 • Plaatsing kunststof kozijnen in volledige pand
 • Realisatie appartement (van casco naar bewoonbaar)
 • Aanleg nutsvoorzieningen